Nr. 3/15 din 18.03.2020

Având în vedere: Solicitarea SC Number One Group SRL, înregistrată la DGAF cu nr. 153/13.03.2020 și la rectorat cu nr. 562/17.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a unui număr de 3 autovehicule aparținând  SC Number One Group SRL.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la informarea SC Number One Group SRL asupra tarifelor și condițiilor de acces, stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.
Art. 3. Prezenta se înaintează Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută SC Number One Group SRL.