Nr. 3/10 din 27.02.2019

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 117/26.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 467/27.02.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 27.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă închirierea a 26 de săli de clasă, o cancelarie și un secretariat în corpul E al universității, de către Colegiul Național Traian Lalescu Reșița.
Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de închiriere în forma înaintată de Primăria Municipiului Reșița, la un tarif de 9150 lei / lună, precum și încheierea unui act adițional care să prevadă clauzele legate de modalitatea de plată a tarifului de închiriere, graficul de eșalonare la plată a contravalorii lucrărilor efectuate.
Art. 3. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea contractului de închiriere menționat la art. 2.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:47.