Nr. 240 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 18.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Ghidul studentului pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Ghidul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului Învăţământ la Distanţă, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității și Ligii studenţilor.