Nr. 22 din 20.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.02.2020, a hotărât:
Art.1. Începând cu data de 10.02.2020, componenţa Comisiilor permanente ale Senatului universitar este următoarea:
• Comisia de buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane: Preşedinte: Conf. univ. dr. Solomia Andreş; Membri: Conf. univ. dr. Liliana Dacica; Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel; Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş; Stud. Mădălina-Ecaterina Givoreanu.
• Comisia de învăţământ: Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde; Membri: Conf. univ. dr. Adrian Tănase; Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu; Ş. l. dr. ing. Cornel Haţiegan; Stud. Ildiko – Alexandra Martin.
• Comisia pentru cercetare ştiinţifică: Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich; Membri: Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia; Lect. univ. dr. Suzana Demyen; Ş. l. dr. ing. Zoltan Korka; Stud. Ioan-Trandafir Creţoiu.
• Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate: Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică; Membri: Conf. univ. dr. Dan Stan; Stud. Alexandra Butcovanová; Stud. Ioana-Maria Seracin.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Compartimentului TIC-Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.