Nr. 215 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa ADRVEST nr.24630/29.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 347/29.10.2019; adresa Rectoratului nr.2403/06.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr.350/06.11.2019; prevederile Art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R26);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se constituieurmătoarea Comisie ad hoc a Senatului în vederea analizării situaţiei obiectivului de investiţii Campus universitar Complex Eftimie Murgu, Cod SMIS 13447, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr.3556/20.11.2012.

  • prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde – președinte CBFPRU;
  • conf. univ. dr. Solomia Andreș – membru CBFPRU;
  • ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu – membru CBFPRU;
  • lect. univ. dr. Dinu Gabriel – membru CBFPRU;
  • ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – membru CBFPRU;
  • stud. Ionela Adina Krucso – membru CBFPRU;
  • lect. univ. dr. Ioan Hălălae – membru;
  • lect. univ. dr. Cristian Rudolf – membru.

Art. 2. Comisia va efectua vizite în teren şi va viza orice documente considerate a fi relevante în vederea clarificării tuturor aspectelor tehnice şi financiar-contabile în legătură cu stadiul lucrărilor de construcţii şi termenul de finalizare a acestora, precum şi gradul de absorbţie a fondurilor alocate de la buget în anul 2019 şi va informa plenul Senatului în legătură cu cele constatate.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Directorului General-Administrativ şi membrilor Comisiei ad hoc.