Nr. 212 din 21.11.2019

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7/52 din data de 20.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă implementarea, la nivel de UEMR, a proiectului ,,Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”, ca parte componentă a Planului Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă componența echipei de management a proiectului, după cum urmează:

Nume și prenumeRolul
Mirela MinicăManager de proiect
Nătălița Lesconi – FrumușanuResponsabil financiar
Alina Constantin Responsabil capital uman
Andrade – Ionuț BichescuResponsabil capital structural
Relu CiubotariuResponsabil capital organizațional
Cristian ChioncelResponsabil capital inovațional
Solomia AndreșResponsabil capital relațional
Diana TănaseResponsabil consultare beneficiari

Art. 3. (1) Pontarea orelor aferente proiectului, pentru persoanele care şi-au exprimat în scris acordul de participare, se realizează pe baza rapoartelor de activitate lunară depuse de membrii echipei de management/de implementare, și în funcţie de gradul de predare al livrabilelor aferente, avizate de managerul de proiect și aprobate de rector.
(2) În cazul în care numărul de ore efectuate şi validate de managerul de proiect şi rector este mai mic decât numărul de ore prevăzute a fi efectuate în proiect, remuneraţia se va efectua în raport cu numărul orelor  validate.
Art. 4. (1) Pentru buna implementare a proiectului mai sus amintit, întreg personalul didactic al UEMR (echipa de implementare) va desfășura activități specifice postului, într-un cuantum de 160 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli directe de personal.
(2) Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar și nedidactic al UEMR în cadrul proiectului, presupune activități specifice postului, în cuantum de 40 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli indirecte de personal.
Art. 5. Toate activitățile prevăzute în proiectul mai sus amintit sunt finanțate din Fondul pentru Situații Speciale, conform Ordinului nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019, art. 2  alin 3 pct. c) și d). 
Art. 6. Toate activitățile prevăzute în proiectul menționat, sunt cuprinse în fișele posturilor actualizate, aferente contractelor individuale de muncă încheiate în calitate de salariat al UEMR, acestea fiind angajate și finanțate pe bază de contract cu MEC.
Art. 7. Pe durata implementării proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” se suspendă aplicarea Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019, începând cu data aprobării prezentei.
Art. 8. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.