Nr. 211 din 07.11.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 634/07.11.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 352/07.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogarea de la prevederile Art. 7, alin. 7 din Regulamentul cadru privind acordarea de burse pentru studenţi (R4), pentru studenta Sivulca Alexandra-Daniela, programul de studii de masterat Marketing şi comunicare în afaceri, anul I.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.