Nr. 210 din 07.11.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 351/07.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă noua denumire a colegiului universităţii: ,,Colegiul Terţiar Nonuniversitar “Eftimie Murgu” Reşiţa.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Colegiului Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa.