Nr. 21 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 306/05.02.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacantate din structurile de conducere ale UEMR, pentru perioada 2018-2020, după cum urmează: Membru în Senatul universitar din partea Facultăţii de Inginerie şi Management – Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică – 1 loc.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.30 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:49.