Nr. 208 din 31.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 286  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată, alin. (1) Statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar; prevederile Art.38, alin. (2), lit. s din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa: Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, încetarea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; Hotărârea Senatului UEMR, nr. 156/25.09.2019; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1918/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 249/19.09.2019; solicitarea unui grup de 7 studenți din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, de anulare a Hotărârii Senatului nr. 156/25.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 341/22.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 7 studenți din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, de anulare a Hotărârii Senatului nr. 156/25.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 341/22.10.2019, întrucât aceasta este oricum tardiv formulată în raport cu prevederile Art. 286 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată.            Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi studenţilor.