Nr. 20 din 20.02.2020

Având în vedere: Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; Dispoziţiile Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; Rezultatul alegerilor membrilor în Consiliile facultăţilor pentru mandatul 2020-2024;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile membrilor în Consiliile facultăţilor pentru mandatul 2020-2024, desfăşurate în data de 05.02.2020, după cum urmează:
FIM / Consiliul facultății: Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian; Prof. univ. dr. ing.Gilbert-Rainer Gillich; Prof. univ. dr. ing. Hamat Codruţa-Oana; Ş.l. univ. dr. ing. Cîndea Lenuţa; Prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen; Ş.l. univ. dr. ing. Vela Daniel; Ş.l. univ. dr. ing. Spunei Elisabeta; Lector univ. dr. Minda Andrea Amalia; Conf. univ. dr. Micloşină Octavian-Călin.
FSE / Consiliul facultății: Conf. univ. dr. Rada Doina; Lector univ. dr. Demyen Suzana; Conf. univ. dr. Andreş Solomia; Lector univ. dr. Gherghina Liliana; Lector univ. dr. Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela; Conf. univ. dr. Minică Mirela.
FSS / Consiliul facultății: Conf. univ. dr. Bichescu Andrade-Ionuţ; Lector univ. dr. Ispas Cristina; Conf. univ. dr. Cărăbaş Ionică; Conf. univ. dr. Tănase Diana-Florenţa; Conf. univ. dr. Niţulescu Lavinia Maria; Lector univ. dr. Zuiac Silvia Sorina; Lector univ. dr. Vişan Alina-Dana; Conf. univ. dr. Chiş-Toia Dorina.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.