Nr. 20 din 07.02.2019

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1.
Art. 2. Modificările aprobate au fost supuse dezbaterii comunităţii universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019.
Art. 3. Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa se va transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea obţinerii avizului de legalitate.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:49.