Nr. 2/8 din 18.02.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Științe Economice nr. 158/18.02.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 427/18.02.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 18.02.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul de multiplicare pe anul 2019, pentru Facultatea de Științe Economice, conform tabelului anexat.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Științe Economice, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Editurii Eftimie Murgu şi Tipografiei.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:48.