Având în vedere: Adresa CSUD, înregistrată la rectorat cu nr. 323/07.02.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea biroului B2.5 pentru Departamentul Școală Doctorală.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Facultății de Inginerie și Management și d-lui director CSUD, prof.univ.dr.ing. GilbertRainer Gillich.