Nr. 2/50 din 06.11.2019

Având în vedere: Solicitarea petenților Turcu Ionel, Dumitru-Aştilean Sorin-Florin şi Ţepeş-Udrea Nicoleta-Mioara, înregistrată la rectorat cu nr. 2357/30.10.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea petenţilor Turcu Ionel, Dumitru-Aştilean Sorin-Florin având în vedere faptul că, prin Hotărârea Senatului nr. 156/25.09.2019, s-a stabilit că în anul universitar 2019-2020 programele de studii universitare de licenţă Informatică industrială şi Electromecanică, anul II, se vor comasa, în cadrul Facultății de Inginerie și Management (FIM) organizându-se activităţi didactice la anul II doar la programele de studii Inginerie mecanică și Informatică industrială, iar petenţii anterior menţionaţi au refuzat posibilitatea acordată de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR) prin HS nr. 156/25.09.2019 de a se transfera în anul II la programele de studii Informatică industrială sau Inginerie mecanică, şcolarizate la nivelul FIM, din cadrul UEMR, sau la orice altă universitate din ţară, păstrându-şi calitatea de student bugetat, conform principiului din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, conform căruia subvenţiile urmează studentul.
Art. 2. Pentru doamna Ţepeş-Udrea Nicoleta-Mioara solicitarea nr. 2357/30.10.2019 nu are obiect, întrucât petenta menționată este înscrisă în anul II, Inginerie mecanică, ca urmare a opțiunii exprimate prin cererea înregistrată la decanatul Facultății de Inginerie și Management cu nr. 801/03.10.2019.
Art. 3. Prezenta se comunică petenților și Facultății de Inginerie și Management.