Nr. 2/40 din 17.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2019, a hotărât:
Art. 1. La întocmirea orarului pentru anul universitar 2019-2020, se vor avea în vedere următoarele recomandări:
– toate activităţile se vor programa în zilele de luni-joi;
– prioritate la întocmirea orarului vor avea disciplinele desfășurate în comun la mai multe facultăți / programe de studii, inclusiv DPPD.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor, departamentelor şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.