Nr. 2/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1737/09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se numește dl. ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru Director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane în vederea emiterii deciziei de numire.