Nr. 2/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 04.09.2019 – 09.09.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență Electromecanică.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Inginerie și Management în perioada 02.09 – 03.09.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.