Nr. 2/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Situația financiară a UEMR; Prevederile art. 14 din OUG nr. 58/2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă amânarea achitării taxei pentru evaluarea periodică a programului de studii universitare de licență Electromecanică.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și Facultății de Inginerie și Management.

Ultima actualizare în 21 mai 2020, ora 14:51.