Nr. 2/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8719/17.03.2020; cererea dlui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich înregistrată la rectorat cu nr. 572/18.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se acordă avizul d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich în vederea depunerii candidaturii pentru calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024, pe platforma informatică brainmap.ro.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich.