Nr. 2/10 din 27.02.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 27.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea Facultăţii de Științe Sociale în anul 2018.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Științe Sociale.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:47.