Nr. 19 din 04.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/6 a Consiliului de administraţie din data de 04.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 consolidat iniţial, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.