Nr. 180 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Departamentului de Învăţământ la Distanţă din data de 03.10.2019; Raportul nr. 299/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Rustin Ciasc; Raportul nr. 300/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Ion Imbrescu; Raportul nr. 301/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Nicolaie Sava;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Învăţământ la Distanţă, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociatFacultatea/ Departamentul Discipline
1
Rustin CIASC DID Dreptul afacerilor comunitare (14SI,4AT+10TC, MK I, Sem. II) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 2, Contencios administrativ (28SI,8AT+20TC, AP II, Sem. II) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 7, Mecanisme de protecție a drepturilor omului (28SI,8AT+20TC, AP III, Sem. I) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 8, Elemente de drept civil şi procedură civilă,  (28SI,8AT+20TC, AP II, Sem. I) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 7, Elemente de drept penal și procedură penală (14SI,4AT+10TC, AP III, Sem. I) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul
2Ion IMBRESCU DIDŞtiinţa administraţiei (28SI,8AT+20TC, AP I, Sem. I), prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 5, Etică și deontologie în administrația publică (28SI,4AT+10TC, AP II, Sem. I), prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 7
3   Nicolaie SAVA DID Sisteme administrative comparate (24SI,8AT+16TC, AP III, Sem. II), prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 9

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Compartimentului Resurse Umane.