Nr. 18 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); schimbările intervenite în componenţa Senatului UEMR; adresa Ligii studenţilor nr. 110/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 17/30.01.2019 şi adresa nr. 112/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 18/30.01.2019, privind reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 31.01.2019, componenţa Comisiilor permanente ale Senatului universitar este următoarea
Comisia de buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane
Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde
Membri: Conf. univ. dr. Solomia Andreş; Lect. univ. dr. Gabriel Dinu; Ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru; Ş.l. dr. ing. Relu Ciubotariu; Stud. Ionela Adina Krucso
Comisia de învăţământ
Preşedinte: Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Membri: Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloșină; Conf. univ. dr. Adrian Tănase; Lector univ. dr. Alina Constantin; Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Stud. Ioana – Maria Seracin
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel
Membri: Lect. univ. dr. Cristian Rudolf; Lect. univ. dr. Ioan Hălălae; Stud. Alexandru Dorel Chelaru; Stud. Ioan-Trandafir Creţoiu
Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate
Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică
Membri: Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia; Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş; Conf. univ. dr. Dan Stan; Stud. Alexandra Butcovanová; Stud. Ildiko – Alexandra Martin
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă membrilor Senatului, Rectorului UEMR şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.


Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:51.