Nr. 18 din 04.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.207, alin.(4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.53, alin.(7) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.10, alin.(15) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; Rezultatul alegerilor membrilor în Consiliile departamentelor organizate la nivelul DSI, DSE şi DTSS;
Senatul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.02.2020, voturi a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile membrilor în Consiliile departamentelor, desfăşurate în data de 30.01.2020, după cum urmează:
FIM / DSI / Consiliul departamentului: Korka Zolta; Stroia Mihaela Dorica;
FSE / DSE / Consiliul departamentului: Demyen Suzana; Gherghina Liliana;
FSS / DTSS / Consiliul departamentului: Tănase Diana; Vișan Alina.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţilor.