Nr. 179 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 02.10.2019; Raportul nr. 293/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Lucian Popa; Raportul nr. 294/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe pentru doamna Veronica-Mihaela Guşe; Raportul nr. 295/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Zoltan Kiss; Raportul nr. 296/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Rustin Ciasc; Raportul nr. 297/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Ion Imbrescu; Raportul nr. 298/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Nicolaie Sava;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/ Departamentul Discipline
1   Lucian POPA FSS / DTSS Gimnastica de bază (2C, EFS I, sem I) Gimnastica artistică (2C, EFS I, sem II) Metodica predării gimnasticii în școală (2C, EFS III, sem I) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 34 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
2   Veronica-Mihaela GUŞE FSS / DTSS Fundamentele atletismului (2LP, EFS I, Sem.I), Atletism – tehnica probelor (2LP, EFS I, Sem.II), Metodica predării atletismului în școală (2LP, EFS II, Sem.II), Sociologia educației fizice și sportului (1S, EFS III, Sem.I), Comunicare şi integrare socială prin activităţi specifice (2S, EFS II, Sem. II) Aplicaţii practice – Orientare şi activități turistice (LP EFS I Sem. II) Educație fizică 3, 4 (2 LP, TOD, Sem. I, II) Didactica educației fizice și psihomotorii (înv. preșcolar și primar) (1LP, PIPP II, Sem. II) Management aplicat in educaţie fizică şi sport (2S, EFS II, Sem II) prevăzute în postul de Asistent vacant numărul 42 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
3
Zoltan KISS FSS / DTSS Metodica predării gimnasticii în școală (2LP, EFS II, Sem I), Gimnastică de bază (4LP, EFS I, Sem I), Gimnastică artistică (4LP. EFS I, Sem II) Metodica predării baschetului în şcoală (2LP, EFS III, Sem I, Bazele jocului de baschet (2LP, EFS II, Sem I) Aplicaţii practice – Discipline sportive de iarnă – Schi alpin I (6P, EFS I, Sem I), Bazele sporturilor nautice pe apă, (6P, EFS II, Sem II), Teoria și metodica schiului alpin (3P, EFS II, Sem.I) Educaţie fizică 1, 2 (2S, ECTS I, Sem I + Sem II), Educaţie fizică 3, 4 (2S, ECTS II, Sem I + Sem II)     Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 41 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale și Aplicaţii practice – Orientare şi activități turistice (6P, EFS I, Sem I) Educaţie fizică 1, 2 (1L, IM I, Sem I + Sem II), Educaţie fizică 3, 4 (1L, IM II, Sem I+Sem II) Educaţie fizică 1, 2 (1S, II + EM I, Sem I + Sem II), Educaţie fizică 3, 4 (1S, II, Sem I+ Sem II) prevăzute în postul de Asistent vacant numărul 43 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
4Rustin CIASC FSS / DTSS Dreptul afacerilor comunitare (2 C, 2 S, APE II, sem I) Mecanisme de protecție a drepturilor omului (2 C, 2 S, AP III, sem I) Elemente de drept civil și procedură civilă (2 C, 2 S AP II, sem I) Elemente de drept penal și procedură penală (1 C, 1 S, AP III, sem. I) Justiție Europeană (1 C, 1 S, APE I, sem. II) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 27 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale și Contencios administrativ (2 C, 2 S, AP II, sem. II) Prevăzută în postul de Lector vacant numărul 31 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
5
Ion IMBRESCU FSS / DTSS Știința administrației (2 C, 2 S AP I, sem. I) Etică și deontologie în administrația publică (2 C, 1 S, AP II, sem. I) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 37 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
6
Nicolaie SAVA FSS / DTSS Funcția publică europeană (2C+1S APE I, sem I) Sisteme administrative comparate (2C+2S, AP III, sem. II) Adopție, încredințare și plasament familial (2C+2S, AS III, sem. II) Calitatea vieții și politici anti-sărăcie (2C+2S, AS III, sem. II) Dezvoltare comunitară (2C+2S; AS III, sem. II) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 29 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.