Nr. 17 din 04.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.207, alin.(4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.53, alin.(7) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.10, alin.(15) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; rezultatul alegerilor pentru funcţiile de director de departament organizate la nivelul DSI, DSE şi DTSS;
Senatul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru funcţiile de director de departament, desfăşurate în data de 30.01.2020, după cum urmează:
FIM / DSI / Director de departament ales: ș. l. dr. ing. Cornel Hațiegan;
FSE / DSE / Director de departament ales: conf. univ. dr. Adrian TĂnase;
FSS / DTSS / Director de departament ales: conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu.
Art. 2. Compartimentul Resurse Umane va efectua modificările aferente la Contractele individuale de muncă ale persoanelor alese în funcţiile de conducere menţionate la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor şi Compartimentul Resurse Umane.