Nr. 16 din 04.02.2020

Având în vedere: Rezultatul Referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului în cadrul Universităţii ,,Eftimie Murgu” Reşiţa; Rezultatul votului din data de 03.02.2020 al cadrelor didactice şi de cercetare titulare  în universitate şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţii şi Senatul universitar, privind desemnarea Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru mandatul 2020-2024;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile organizate în data de 03.02.2020 în vederea desemnării Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Rectorul desemnat pentru mandatul 2020-2024 este domnul conf. univ. dr. Andrade – Ionuţ BICHESCU.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală Juridic.