Nr. 145 din 09.09.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.136 din 04.09.2019; prevederile Art.286, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.302, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) şi alin.(2), lit.n. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; necesitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de tranziţie aferentă reorganizării prin comasare a celor două departamente existente în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management până la data de 04.09.2019, respectiv a Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi a Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Până la finalul anului universitar 2018-2019, Fişele posturilor tuturor angajaţilor celor două departamente, care au funcţionat până la data de 04.09.2019 în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, rămân cele stabilite la începutul anului universitar în curs.
Art. 2. Directorul interimar, desemnat de Rector pentru a asigura conducerea noului departament pe o perioadă determinată, de cel mult 6 luni, va întocmi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar 2019-2020, noul Stat de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Fişele de post individualizate aferente acestuia.
Art. 3. Prezenta hotărâre completează Hotărârea Senatului nr. 136 din 04.09.2019 şi se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Biroului Resurse Umane.