Nr. 143 din 04.09.2019

Având în vedere: adresele Nr. 36029/E/08.08.2019 și Nr. 36029/19.08.2019, transmise Senatului universitar de către Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; Hotărârea Consiliului de Etică și Management Universitar nr. 43/25.07.2019, comunicată Senatului prin poştă prin adresa nr. 36029/E/08.08.2019 de către Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 226/14.08.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art.1. Senatul universitar, în solidar cu Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, va contesta Hotărârea CEMU nr. 43/25.07.2019 și va solicita anularea acesteia, atât pentru motive de vicii de procedură, cât și pe fond.
Art. 2 Se aprobă textul Plângerii prealabile împotriva Hotărârii CEMU nr. 43/25.07.2019, în forma discutată în ședința Senatului din data de 09.09.2019.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Ministerului Educației Naționale și Consiliului de Etică și Management Universitar.