Nr. 141 din 04.09.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „A. PRELUNGIREA”, alin.(3), (4), (5), (6), (7) și (8) din Procedura operațională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 116/25.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 213/25.07.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 24.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă PRELUNGIREA studiilor universitare de doctorat, pe o perioadă de un an universitar, începând cu data de 01.10.2019, pentru studenta doctorandă Lidia NEDELONI (FILIP), aflată în prezent în anul III de studiu.
Art. 2. Modificarea perioadei de studii în conformitate cu prevederile Art.1 și, implicit, a termenelor de realizare a activităților specifice se vor reglementa prin Act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat, în care se vor preciza toate drepturile şi îndatoririle studentei doctorande pentru perioada de prelungire acordată.
Art. 3 Indiferent dacă studenta doctorandă a urmat studiile fără taxă sau cu taxă, pe întreaga durată de prelungire studenta doctorandă va avea statutul de „studentă cu taxă”.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.