Nr. 122 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 418/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 164/13.06.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.u din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1. Începând cu anul universitar 2019-2020, recuperarea activităţilor aplicative, aferente disciplinelor la care se susţin examene de diferenţă, se face fără plata taxelor de recuperare.
Art.2. Având în vedere prevederile Art.1, în anul universitar 2019-2020, în UEMR se vor practica următoarele taxe:

[vezi aici]

Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Ligii studenţilor şi Departamentului TIC în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.