Nr. 120 din 04.07.2019

Având în vedere: solicitarea doamnei Lavinia Popp, privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Sociologie, Filozofie și Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Sociologie; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2018-2019, doamna conf. univ. dr. Lavinia Popp, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate desfășura activităţi didactice şi de cercetare, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Sociologie, în cadrul Şcolii doctorale de Sociologie, Filozofie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR,Facultății de Ştiinţe Sociale, Serviciului Resurse Umane și doamnei conf. univ. dr. Lavinia Popp.