Nr. 119 din 04.07.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 4/31 a Consiliului de administraţie din data de 03.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană, în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019.
Art.2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în ziua de 08.07.2019.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.