Nr. 118 din 04.07.219

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019; Hotărârea Senatului nr. 111 din 20.06.2019; adresa domnului prof. univ. dr. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.174/26.06.2019; prevederile Art.12 din Legea nr.288 din 24 iunie 2004, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta anulează Hotărârea Senatului nr.111 din 20.06.2019.Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Şcolii Doctorale de Inginerie.