Nr. 117 din 04.07.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 1290/03.07.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume Poziţia Calitatea
1. Conf. univ. dr. Doina RADA preşedinte – reprezentant al FSE
2. Conf. univ. dr. Dan STAN membru – reprezentant al FSS
3. Conf. univ. dr. Diana TĂNASE membru – reprezentant al FSS
4. Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA membru – reprezentant al FSE
5. Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU membru – reprezentant al FIM
6. Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI membru – reprezentant al FIM
 7. Stud. Deian ARDELJAN membru – reprezentant al Ligii studenţilor
8. Stud. Florentina Larisa TUȚĂ membru – reprezentant al Ligii studenţilor
9. Ing. Camelia Alexandra TISMONARIU secretar – reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ din UEMR

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Ultima actualizare în 12 iulie 2019, ora 10:55.