Nr. 115 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Hotărârii Senatului nr.90 din 25.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Inginerie şi Management privind susţinerea colocviului de practică în data de 22.07.2019 între orele 08:00-10:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.