Nr. 106 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1621/23.09.2020  înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 137/24.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1.  În anul universitar  2020-2021,  la  Facultate de Ştiinţe Sociale şi  la Facultatea de Ştiinţe Economice, norma didactică săptămânală minimă, cuprinzând:
a) activităţi de predare şi
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an,
va fi pe cât posibil de 16 ore convenţionale/săptămână, dar nu mai puţin de 15 ore convenţionale/săptămână, indiferent de funcţia didactică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor, Departamentelor, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Compartimentului Resurse Umane.