Nr. 105 din 17.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea ca şi activităţile de practică şi laborator care nu necesita prezenţă fizică la programul postliceal ,,Tehnician operator maşini cu comandă numerică” să poată fi susţinute online.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa şi Compartimentului Resurse Umane.