Nr. 104 din 17.09.2020

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/50 a Consiliului de administraţie din data de 16.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă lichidarea/închiderea următoarelor programe de studii, începând cu anul universitar 2020-2021:
– Studii universitare de licență: Teologie ortodoxă didactică;
– Studii universitare de masterat: Studii de teologie pastorală și misiune creștină.
Art. 2. Pentru personalul didactic încadrat cu Contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată în vederea derulării programelor de studii care se lichidează, menționate la art. 1 al prezentei, se va dispune încetarea contractelor individuale de muncă.
Art. 3. Bunurile din patrimoniul UEMR aflate în locația din Caransebeș vor fi transferate, inventariate și predate la sediul UEMR, prin grija Direcției Generale Administrativ-Financiare.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Compartimentului Resurse Umane şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.