Nr. 103 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 458/08.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1442/08.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management:
studii universitare de licenţă:
Inginerie mecanică;
Informatică industrială;
Electromecanică;
Informatică aplicată în inginerie electrică.
studii universitare de master:
Sisteme electromecanice avansate.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.