Nr. 102 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 113/08.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1462/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă:studii universitare de licenţă:
Marketing;
Administraţie publică.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.