Nr. 101 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 829/09.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1468/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale:studii universitare de licenţă:
Administraţie publică;
Asistenţă socială;
Educaţie fizică şi sportivă;
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
studii universitare de master:
Administraţie publică europeană;
Managementul serviciilor de asistenţă socială;
Management educaţional;
Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.