Nr. 100 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 247/09.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1467/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice:
studii universitare de licenţă:
Marketing;
Economia comerţului, turismului şi serviciilor;
Contabilitate şi informatică de gestiune.
– studii universitare de master:
Marketing şi comunicare în afaceri;
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii;
Expertiză contabilă şi evaluarea firmei.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Economice şi Departamentului de Ştiinţe Economice.