Nr. 1/8 din 18.02.2019

Având în vedere: Solicitarea Asociației Club Sportiv Dumbrăvița înregistrată la Facultatea de Ştiinţe Sociale cu nr. 85/11.02.2019 și la Rectorat cu nr. 367/12.02.2019; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 18.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de restanțe, în perioada 25.03.2019 – 07.04.2019, pentru studentul sportiv de performanţă Sorescu Deian, anul I EFS.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:48.