Având în vedere: Adresa DGAF nr. 76/06.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 320/06.02.2019, privind necesitatea scoaterii la concurs a unor posturi vacante – personal didactic auxiliar și nedidactic; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante din Statul de personal:
– Perioadă nedeterminată:
III.E.f. – Serviciul Întreținere: postul 6 – îngrijitor, M;
III.E.f. – Serviciul Întreținere: postul 8 – îngrijitor, M;
III.E.g. – Serviciul Cămin-Cantină: postul 3 – îngrijitor, M/G.
– Perioadă determinată:
II.Ac. Biroul ERASMUS+: postul 1 – referent de specialitate, S.
Art. 2. Biroul Resurse-Umane va proceda la solicitarea avizului MEN pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante menţionate la art. 1 al prezentei.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.