Nr. 1/7 din 08.02.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 76/06.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 320/06.02.2019, privind necesitatea scoaterii la concurs a unor posturi vacante -€“ personal didactic auxiliar ș™i nedidactic;
Consiliul de administrație al UEMR, întrunit în șŸedința din data de 08.02.2019, a hotăƒrât:
Art. 1. Se aprobaƒ scoaterea la concurs a urmăƒtoarelor posturi vacante din Statul de personal:
– Perioadムnedeterminatăƒ:
III.E.f. -€“ Serviciul întreț›inere: postul 6 – îngrijitor, M;
III.E.f. -€“ Serviciul întreț›inere: postul 8 – îngrijitor, M;
III.E.f. -€“ Serviciul întreț›inere: postul 3 – îngrijitor, M/G;
-· Perioadムdeterminatăƒ:
II.Ac. Biroul ERASMUS+: postul 1 -€“ referent de specialitate, S.
Art. 2. Biroul Resurse-Umane va proceda la solicitarea avizului MEN pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante menționate la art. 1 al prezentei.
Art. 3. Prezenta se comunicムDirecției Generale Administrativ-Financiare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:50.