Nr. 1/54 din 29.09.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 29.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii sălii „Aula Magna“ a universității în Amfiteatrul „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Prezenta se aduce înaintează Senatului spre aprobare.