Nr. 1/54 din 28.11.2019

Având în vedere: Actul adițional 1 la Contractul complementar pe anul 2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 100.000 lei, ce reprezintă suplimentarea cheltuielilor de capital, după cum urmează:
– 60.000 lei – echipamente laboratoare FIM;
– 20.000 lei – reabilitare Sala de Sport corp A;
– 20.000 lei – modul mobilier Sala de Sport Polivalentă Moroasa.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare.