Nr. 1/53 din 27.11.2019

Având în vedere: Adresa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, înregistrată la rectorat cu nr. 2500/27.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 27.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se constituie echipa de lucru a UEMR în vederea desfășurării etapelor pentru fuziunea prin absorbție UBB-UEMR, cu următoarea componență:
– Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU – Rector;
– Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prorector;
– Conf. univ. dr. Solomia ANDREŞ – Decan FSE;
– Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Decan FSS;
– Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE – Decan FIM;
– Lector univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI-FRUMUŞANU – Director General Administrativ – Financiar.
Art. 2. Se desemnează persoană de contact din partea UEMR dl.Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință persoanelor nominalizate la art. 1 și Senatului Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița.